دوره های سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی

تمام دوره های آموزشی

امتیاز بالای 4.5 (10,000)
امتیاز بالای 4 (4,525)
امتیاز بالای 3.5 (1,580)
امتیاز بالای 3 (11,500)
lesson-image

الزامات تکمیلی FSSC 22000 V5.1

استاندارد FSSC 22000 ترکیبی از استانداردISO 22000 ، برنامه¬های پیش نیازی صنایع غذایی(PRPs) در بخشهای مختلف زنجیره تامین، به همراه الزامات تکمیلی میباشد.

خانم مهندس فیروزه وزیری

زمان : تعداد جلسه : 3 مبتدی تا پیشرفته

سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی

300000 تومان
lesson-image

برنامه های پیش نیازی برای تولید کنندگان مواد غذایی ISO/TS:22002-1:2009

ISO/TS 22002-1 الزاماتی را برای ایجاد، پیاده سازی و حفظ برنامه های پیش نیاز (PRP) برای کمک به کنترل خطرات ایمنی مواد غذایی تعیین می کند.

خانم مهندس فیروزه وزیری

زمان : تعداد جلسه : 10 مبتدی تا پیشرفته

سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی

450000 تومان
lesson-image

تشریح الزامات و ممیزی داخلی ISO 22000:2018

ISO 22000 یک استاندارد شناخته شده بین المللی است که ترکیبی از روش ISO 9001 در مدیریت ایمنی مواد غذایی و HACCP برای اطمینان از ایمنی مواد غذایی در تمام سطوح است

خانم مهندس فیروزه وزیری

زمان : تعداد جلسه : 27 مبتدی تا پیشرفته

سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی

600000 تومان
lesson-image

تجزیه و آنالیز خطر و نقاط کنترل بحرانی (HACCP)

تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی(HACCP) یک روش شناخته شده بین المللی جهت شناسایی و مدیریت خطرات ایمنی مواد غذایی است

خانم مهندس فیروزه وزیری

زمان : تعداد جلسه : 9 مبتدی تا پیشرفته

سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی

550000 تومان
lesson-image

دوره جامع آشنایی با الزامات استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی FSSC 22000 V5.1

سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی FSSC 22000، چارچوبی برای مدیریت موثر مسئولیت¬های ایمنی مواد غذایی را فراهم می کند. این دوره به صورت جامع بوده و سایر دوره های آموزشی فعلی را شامل می شود

خانم مهندس فیروزه وزیری

زمان : l تعداد جلسه : 32 مبتدی تا پیشرفته

سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی

1350000 تومان